Steeds minder klachten over arbodiensten

Op klachtregeling.nl kunnen werknemers en ondernemingsraden een klacht indienen bij de Geschillencommissie Arbodiensten over hun arbodienst. In 2014 gingen de meeste klachten over de onafhankelijkheid van de arbodiensten. Het totale aantal klachten viel in 2014 wel lager uit dan in 2013. Klachtregeling.nl is ontwikkeld door Wissenraet Van Spaendonck.

Heeft u een klacht over de dienstverlening van uw arbodienst, dan is het goed om dit eerst bij uw werkgever en in tweede plaats bij de arbodienstverlener zelf aan te geven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de Geschillenregeling Arbodiensten. U dient uw geschil of klacht dan in via klachtregeling.nl. Uit het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten 2014 (pdf) van branchevereniging OVAL blijkt dat er vorig jaar veel minder klachten ingediend zijn dan in 2013.

Onafhankelijkheid van de arbodienst vaak ter discussie
In 2014 werden in totaal 25 klachten ingediend bij de geschillencommissie. Dat is voor het derde jaar op rij een daling. Dat kan komen doordat er daadwerkelijk minder klachten zijn, maar ook doordat arbodiensten hun procedures voor interne klachtafhandeling verbeterd hebben. Vorig jaar gingen de klachten voornamelijk over:

  • de houding van de bedrijfsarts of arbodienstverlener (onvoldoende onafhankelijk van de werkgever);
  • de bejegening van de bedrijfsarts of een andere werknemer van de arbodienst;
  • de inzet of zorgvuldigheid van de bedrijfsarts.

Wijziging Arbowet ter versterking arbodienstverlening
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Arbowet aanpassen om de arbodienstverlening binnen organisaties te versterken. Een belangrijk gevolg daarvan is dat er straks basiseisen gelden voor het contract dat uw werkgever afsluit met een arbodienst. Hierover las u meer in het nieuwsartikel ‘Vijf eisen aan contract met arbodienstverlener’.

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken