Collaboration

Seminar & Oratie op 15 januari 2016; Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen

Prof. dr. Ferry Koster, bijzonder hoogleraar op de mr. dr. BJM Van Spaendonck Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck, zal op 15 januari 2016 zijn ambt aanvaarden. Hij houdt een openbare rede, getiteld: ‘Zelf doen is optellen. Samenwerking is vermenigvuldigen. Organisaties, relaties en innovaties’. Voorafgaand aan de oratie vindt het seminar ‘Innovatief samenwerken is vermenigvuldigen’ plaats.

Diverse vormen van samenwerking blijken al sinds jaar en dag de drijvende kracht achter innovaties en maatschappelijke transities die stand alone niet of minder makkelijk van de grond komen. Reden voor TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck om de mr. dr. BJM Van Spaendonck leerstoel Innovatieve samenwerking mogelijk te maken. Met deze leerstoel markeren zij het belang van samenwerking voor succesvol ondernemerschap.

Innovatie is een belangrijke factor in het concurrentievermogen van ondernemingen. De vraag waarom sommige bedrijven meer innovatief zijn dan anderen, krijgt daarom, zowel in de wetenschap als in de praktijk, veel aandacht. Vanuit diverse perspectieven vragen we wetenschap en praktijk hun visie te geven over innovaties en samenwerking in en tussen ondernemingen in het MKB.

Sprekers

• prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management: Ketensamenwerking: bedrieglijk simpel en onverwacht krachtig.
• prof. dr. Caroline Baan, hoogleraar integrale gezondheidszorg: Samenwerken over domeinen heen is meer dan de som der delen?
• Willo Eurlings Msc, directeur nationale dienstverlening bij de Kamer van Koophandel: Innovatie in de praktijk

Jack-vd-VeenCaroline BaanWillo Eurlingskoster kleur_klein

Programma

Het seminar en de oratie vinden plaats in Tilburg, Faculty Club en aula Tilburg University.
Het seminar begint om 13.00 uur, de oratie begint om 16.15 uur. Aansluitend is er een receptie.

Je kunt je aanmelden door hier te klikken.

In samenwerking met:

Logo-Icoon_RGB_DEF           c9e92137f99202fa8ece2c66d5ea1881c8be40b7-tias-logo-standaard-rood-zwart-rgb       logo_fundatie

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken