Bij Van Spaendonck worden we gedreven door de gedachte dat succesvol ondernemen van groot belang is voor onze maatschappij. Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden voor mensen. Van Spaendonck herinvesteert winsten in initiatieven die tot doel hebben het mkb in de toekomst te versterken. Op die manier leveren we naar vermogen onze bijdrage aan een hechte en inclusieve samenleving.

Daarom zijn we in 2009 de Van Spaendonck Fundatie gestart om iets terug te geven aan de maatschappij. In 2015 is de Mr. Dr. B.J.M. Van Spaendonck leerstoel ‘Innovatieve Samenwerking’ in samenwerking met TIAS School for Business & Society/Tilburg University gestart en het Kenniscentrum ICOON begonnen.

ICOON richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over (nieuwe) samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen.