Vanaf 1 januari is Ronald Meijers benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Van Spaendonck (Stichting Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck en Van Spaendonck Groep B.V.). Hij volgt Hans van der Molen op, wiens zittingstermijn afloopt. Van der Molen is 12 jaar als commissaris betrokken geweest bij Van Spaendonck, waarvan 10 jaar als voorzitter.