Barend van Spaendonck aanvaardt zijn eerste secretarisfunctie bij de ‘R.K. Vereeniging van Werkgevers in het Diocees Den Bosch’. Op 30 januari 1919 maakte hij als notulist verslag van de oprichting van ‘de Bossche’. Hij werd ook secretaris van de ‘Nederlandsche R.K. Vereeniging van Werkgevers in de Textielnijverheid’.

De oorsprong van Bureau Van Spaendonck ligt in de Willem II-straat 98-100 in Tilburg, een vertrek bij Barends moeder thuis. Hij begon met een typiste voor halve dagen en een tweedehands schrijfmachine. Telefonisch was hij bereikbaar via een luik in de muur naar buurman bakker Van Ham.

Op Heuvelstraat 60 opende hij zijn bureau boven een winkel. Ook gevestigd waren Katholieke Vereeniging van Werkgevers diocees Den Bosch, Nederlandse Katholieke Vereniging Werkgevers Textielnijverheid en Vereniging van Tilburgse Fabrikanten van Wollenstoffen.