Barend wordt vicevoorzitter van het ‘Comité voor Belgisch Nederlands Luxemburgse Samenwerking BeNeLux’. Het comité droeg bij aan de totstandkoming van de BeNeLux douane unie in 1948. Hierna werd hij lid van het Economisch en Sociaal Comité (ESC) van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie in Brussel. Het ESC trad in 1958 in werking. Barend was tot 1964 vertegenwoordiger van werkgevers.