MKB-er sluit verzekering voor ziek personeel af via eigen salaris en personeelsadministratiepakket

Meer dan 90.000 werkgevers in Nederland kunnen voortaan vanuit het pakket waarin hun salaris- en personeelsadministratie wordt verwerkt, direct een verzuimverzekering afsluiten. Werkgevers die via hun accountant werken met het salarispakket van Loket.nl, kunnen van deze koppeling gebruik maken.De verzekering, die door verzekeraar Avéro Achmea ‘Grip op Verzuim Totaal’ is genoemd, stelt de werkgever in staat binnen een paar tellen een berekening te maken en een offerte aan te vragen voor een verzuimverzekering op maat. Voor de accountant die voor zijn klanten de administratie in Loket.nl verwerkt, biedt Grip op Verzuim Totaal de mogelijkheid om zijn bedieningsmodel te verbreden en de loyaliteit van de klanten te verhogen.Gegevens zoals de loonsom, het aantal werknemers en de verzuimpercentages voor het aanvragen van de verzuimverzekering zijn al bekend in de applicatie van Loket.nl. Hierdoor zien werkgevers snel wat de verzuimverzekering hen gaat kosten. Vanwege een collectiviteitsvoordeel zijn ze verzekerd van een scherpe aanbieding.Een accountant die werkt met Loket.nl kan de verzuimkoppeling voor zijn klanten activeren. De werkgever bepaalt vervolgens zelf of hij gebruik maakt van de verzuimkoppeling. Gegevens die relevant zijn voor de verzekering, zoals ziek- en herstelmeldingen en salaris- en personeelsmutaties, worden automatisch doorgegeven aan de verzekeraar.Meer informatie over Loket.nl vindt u op http://www.loket.nl

Geschreven op 21-09-2015
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken

Een vraag stellen, brengt innovatie teweeg

Berenschot helpt bedrijven hun relevantie en toegevoegde waarde veilig te stellen. “Het is verstandig dat ondernemers zich regelmatig afvragen: ‘Hoe zou ik het doen als ik morgen opnieuw zou beginnen’.” Aan het woord is Van der Molen, directeur Berenschot en tevens voorzitter Raad van Commissarissen Van Spaendonck Groep.

Lees verder »