Masterclass - De Innovatieve Vereniging

Masterclasses ‘De innovatieve vereniging’

Veel verenigingen zijn op zoek naar meer toegevoegde waarde voor hun leden. Steeds meer verenigingen doen dit door de blik te richten op de toekomst. De ontwikkeling van de sector, de markt, de maatschappij. Dit is kenmerkend voor verenigingen die het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of anticiperen op ‘disruptives’ centraal stellen. ‘Wat draagt bij aan een sterke en duurzame ontwikkeling van onze sector of beroepsgroep?‘ wordt daarmee het ‘Leitmotiv’ van de vereniging. Door voorop te lopen, helpt de vereniging de sector of beroepsgroep en haar leden te groeien en groeit zij vanzelf mee. Deze benadering is kenmerkend voor de ‘innovatieve vereniging’. Maar wat betekent het om een innovatieve vereniging te zijn? Welke gevolgen heeft dat voor belangenbehartiging en dienstverlening? Wat betekent dit voor vernieuwing van de governance en het verdienmodel?

Masterclasses “De Innovatieve Vereniging”

De masterclasses bestaan uit vier bijeenkomsten die worden georganiseerd door Kenniscentrum ICOON en Tilburg University in samenwerking met DNA en Van Spaendonk BrancheAdvies. Nadrukkelijk is hierbij gekozen voor een mix van theorie en praktijk.

4 thema’s

Per masterclass steken we in op een apart thema, die wel onderling inhoudelijk samenhangen. De thema’s zijn:

  1. Vereniging 3.0 en belangenbehartiging
  2. Brancheordening, -ontwikkeling en innovatie
  3. Dienstverlening, verdienmodellen en governance van commerciële activiteiten
  4. Verenigingsorganisatie 3.0 in structuur, cultuur en competenties
    De vier thema’s hangen inhoudelijk onderling samen.

Kennis halen en brengen

Een goede balans tussen kennis halen en brengen is het uitgangspunt. Vanuit onderzoek wordt een wetenschappelijk kader geschetst en vanuit de praktijk deelt een vooraanstaande verenigingsdirecteur of innovatiemedewerker zijn/haar ervaringen op het gebied van het thema. De sprekers zorgen voor de ‘food for thought’ tijdens deze sessies. De masterclasses zijn daarnaast vooral ook bedoeld om elkaar te inspireren met praktijkvoorbeelden en succes- en faalfactoren. We duiken samen de concrete verenigingswereld in, waarbij de verschillende theorie en praktijk casussen van branche- en beroepsverenigingen in de masterclasses aan bod komen. Daar waar nodig zal de brug worden geslagen naar personenverengingen of andersoortige verenigingen.

Deskundige sprekers

Onder begeleiding van docenten Ivan Pouwels en Roelf van Run worden deelnemers, door kennisdeling en inspiratie, uitgedaagd na te denken over de vertaling van ‘de innovatieve vereniging’ naar de eigen praktijk. Tijdens de masterclasses worden daarbij praktijkbijdragen geleverd door, onder andere, Edwin Lokkerbol (Nederlandse Waterbouwers), Petra van de Goorbergh (OVAL), Annie van de Riet (voormalig directeur NVM ) en Ellen Kroese (VNO-NCW).

Voor wie?

De masterclasses zijn exclusief bedoeld voor verenigingsdirecteuren en innovatiemedewerkers van branche- en beroepsverenigingen. Veel branche- en beroepsverenigingen zijn op zoek naar professionaliseringsmogelijkheden op een manier die aansluit op de huidige dynamiek in de markt en het veld van hun leden. Om tot voldoende diverse input maar ook tot voldoende verdieping te komen, wordt gestreefd naar een groepsomvang van ca. 30 personen.

Locatie

De masterclasses worden deels in Bunnik en deels in Tilburg gehouden.

Data

De vier masterclasses vinden plaats op 5 september 2019 (Tilburg), 24 september (Bunnik), 10 oktober 2019 (Bunnik), en op 7 november 2019 (Tilburg). De masterclasses starten om 14:00 tot 18:00 uur en worden afgesloten met een hapje/drankje.

Voor de gehele inhoud verwijzen wij je graag naar de site waar je je ook kunt aanmelden.

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken