Wissenraet Van Spaendonck

Alles voor brancheverenigingen

In een maatschappij waarin het individu en de individuele organisatie steeds belangrijker worden blijft het samen optrekken in collectief verband van belang. Wissenraet Van Spaendonck is al meer dan 90 jaar nauw betrokken bij een breed scala aan samenwerkingsverbanden: branche-, werkgevers- en paritaire organisaties, voor koepelorganisaties, kennisplatforms en tijdelijke samenwerkingsverbanden, voor Nederlandse en Europese organisaties. Wij zoeken met jou naar een optimale balans tussen de strategische positionering van de branche, het organiseren van het collectief van de leden en het zorgen voor voldoende individueel profijt voor de leden. In de praktijk kan dit door het managen van de vereniging of stichting of door het inschakelen van een projectmanager of adviseur voor bepaalde onderdelen. Speelt de branche in op maatschappelijke en economische veranderingen? Worden sociaal economische ontwikkelingen geconcretiseerd? Worden bedreigingen alert omgebogen tot kansen? Alles met als doel: een sterke branche!

Op zoek naar andere producten / diensten?

Ontdek hieronder meer!