Van Spaendonck voor brancheorganisaties

Management van samenwerking

Van Spaendonck kan je op dit gebied helpen met onder andere:

Directievoering en bestuurssecretariaat
Het uitwerken van beleidsstrategieën en de implementatie daarvan
Lobby en belangenbehartiging
De positionering van de belangenorganisatie blijft continu punt van aandacht in onze snel veranderende wereld. De aanpak en instrumenten denken we samen uit en dan gaan we aan de slag
Keurmerken en registers
Het scheiden van kaf en koren, het onderscheiden op kwaliteit. Dat doen we door samen met jou de ontwikkeling uit te denken en het beheer van keurmerken, registers, gedragscodes en certificering efficiënt vorm te geven
Klachten en geschillen
Waar gewerkt wordt kunnen helaas ook zaken mis gaan. Er kunnen geschillen ontstaan tussen bijvoorbeeld werknemer en werkgever of consument en aanbieder. Wij bieden eerlijke en onafhankelijke geschilbeslechting
Paritair management, cao en arbeidsmarkt
Overleg over arbeidsvoorwaarden in een branche of in een organisatie gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid en vergt deskundigheid van alle betrokkenen. In een omgeving die snel verandert, veranderen ook de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden
Financiële en ledenadministratie
Als vereniging of stichting heb je te maken met het beheer van financiële middelen. Bestuur, leden en deelnemers aan registers moeten ervan verzekerd zijn dat dat goed en efficiënt gebeurt. En dat daar weinig tijd mee gemoeid is, zodat je je optimaal kunt richten op jouw kernactiviteiten

Geen product of dienst gevonden? bekijk ook eens één van de onderstaande mogelijkheden