Banengroei in het MKB blijft economische groei overstijgen

Regionale koplopers: Flevoland, Overijssel, Drenthe en Noord Brabant

Tilburg, 28 februari 2018 – De stijging in werkgelegenheid in het Nederlandse MKB blijft aanhouden. In het vierde kwartaal van 2017 is een groei in werkgelegenheid van 3,8% waargenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Alle provincies laten groei zien, waarbij met name Flevoland een uitschieter is. Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant volgen op de voet met groeipercentages boven de 4%.

De Van Spaendonck MKB Banenmonitor constateert dat de banengroei in het MKB vanaf 2016 minimaal 3% is en alsmaar blijft stijgen. De meeste sectoren profiteren van het economisch herstel. De banengroei in het vierde kwartaal ligt met 3,8% hoger dan de door het CBS gesignaleerde groei van het BBP die tot en met het vierde kwartaal stond op 3,1%.

Met name de kinderopvang, timmerindustrie en gehandicaptenzorg hebben vooruitgang geboekt met een banengroei van meer dan 10,8%. Ook het notariaat en de groothandel in AGF zijn sterke stijgers met 7,9%. De groei in het notariaat is het gevolg van de aantrekkende woningmarkt, waardoor meer hypotheekakten, testamenten en samenlevingscontracten worden opgesteld. Gelet op de groeicijfers per regio in Nederland zijn Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en met name Flevoland koplopers. Banengroei in het MKB blijft economische groei overstijgen

Voor meer informatie raadpleeg: Giel Schikhof & Niels Wessels van Van Spaendonck

T: +31 13 594 4594             E: info@mkb-banenmonitor.nl            http://www.mkb-banenmonitor.nl

Nieuws en verhalen over werk en samenwerken