De maatschappelijke betrokkenheid van Van Spaendonck

Want samen maken we kleine dingen groot

Ons gedachtegoed

Bij Van Spaendonck worden we gedreven door de gedachte dat succesvol ondernemen van groot belang is voor onze maatschappij. Ondernemen levert welvaart, dynamiek en ontplooiingsmogelijkheden voor mensen. Uiteindelijk is Van Spaendonck een stichting. We kennen geen aandeelhouders. Daardoor kunnen we onze winsten herinvesteren in initiatieven die tot doel hebben het MKB in de toekomst te versterken. Op die manier leveren we naar vermogen onze bijdrage aan een hechte en inclusieve samenleving. Daarom zijn we vanuit de Van Spaendonck Fundatie de Leerstoel en ons Kenniscentrum gestart, om iets terug te geven aan de maatschappij.

Van Spaendonck leerstoel Innovatieve samenwerking

De initiatiefnemers voor de leerstoel, Van Spaendonck en TIAS School for Business & Society zien dat samenwerking zich razendsnel in allerlei vormen ontwikkelt en het draagvlak voor vernieuwing verstevigt. Samenwerkingsverbanden vormen het hart van onze economie. De leerstoel Innovatieve Samenwerking gaat samenwerking in de breedste zin onderzoeken: formeel en informeel; op lange en korte termijn; tussen profit, non-profit en overheid. Uiteindelijk zal dit ons meer inzicht brengen in het functioneren van de economie. dr. Ferry Koster is benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Leerstoel Innovatieve Samenwerking van TIAS School for Business & Society en Van Spaendonck.

 

Kenniscentrum ICOON

Kenniscentrum ICOON (Innovatie – Coöperatie – Ondernemerschap) richt zich op het verzamelen, initiëren, ontwikkelen en verspreiden van kennis over samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, branches en beroepen, waarbij de nadruk wordt gelegd op nieuwe samenwerkingsverbanden en waarbij de gegenereerde kennis inzicht biedt in het functioneren, de waarde en de toekomst van die samenwerkingsverbanden.

Innovatie en Data

In ondernemerschap is het zaak om mee te bewegen met de snel veranderende wereld. Actuele data zijn van groot belang en kunnen helpen om naar de toekomst te kijken zodat anticiperen op verandering eenvoudiger wordt. De combinatie van geanonimiseerde salarisdata die we vanuit Loket.nl tot onze beschikking hebben en onze expertise op het gebied van arbeid, biedt ons de mogelijkheid om unieke diensten en producten te ontwikkelen die ondernemers helpen met ondernemen. Door samenwerking worden kleine dingen groot!

Van Spaendonck Ondernemingshuis

Het nieuwe Van Spaendonck Ondernemingshuis aan het Reitseplein 1 moet één van de mooiste gebouwen van Tilburg worden. De ambitie is om samen met andere partijen te komen tot een ondernemingshuis nieuwe stijl. Een ondernemingshuis dat een thuisbasis biedt aan ondernemers en hun belangenbehartigers, maar dat ook een thematisch ondernemingshuis is voor de regio Midden Brabant waar visies gedeeld worden, ideeën ontstaan en samenwerkingen gesmeed worden. Geheel in de stijl van ‘door samenwerking worden kleine dingen groot’. In de toekomst is het mogelijk om bedrijfsruimte te huren, meetings te organiseren, lekker te lunchen of gewoon een kopje koffie te drinken. De renovatie zal naar verwachting in februari 2017 gereed zijn.

Mede mogelijk gemaakt door:

MKB Banenmonitor
ICOON
Van Spaendonck Fundatie
TIAS